LIVE ART FOR BØRN

Live Art for Børn 2014, i Nikolaj Kunsthal i København, var verdens første performancekunstfestival for børn. Værkerne var alle oprindeligt skabt til voksne, men kurateret ud fra tanken om at de ikke udelukker børn.

Live Art for Børn 2015 fandt sted på ARKEN kunstmuseum i Ishøj, på Moderna Museet i Malmö og i kunstmuseerne i tre andre byer i Skåne og viste site-specifik performancekunst, performanceteater og præsenterede et seminar med internationale hovednavne fra London, Toronto og Hamburg.

Live Art for Børn 2016, Kunsthal Nord og Teater Nordkraft i Aalborg 17.-23.oktober. Temaet var aktivisme – politisk, seksuelt og for andre mindretal. 

Live Art for Børn 2017, 13/9-15/9 på S/H i København.

Live Art for Børn 2018, 12/4-22/4 på Brandts i Odense. Temaet var mad og kunst fra barokke stilleben over det futuristiske manifest, over kagespisning og til nutidens kritik af fastfood kulturen. En lokal skoleklasse blev uddannet som madanmeldere.

Live Art for Børn 2019, 9/10-16/10 på Teater Nordkraft i Ålborg.

Live Art for Børn 2020 fandt sted på Copenhagen Contemporary og på Kampnagel, Hamburg, oktober – november 2020. Det var 100 året for den dansk/tyske grænse, og værkerne var derfor danske og tyske.

Live Art for Børn 2021 fandt sted på DOKK1, Århus under Århus Festuge og viste nyere og ældre egen- og co-produktioner, herunder et nyproduceret LARP (Live Action Role Play).

Live Art for Børn 2022 fandt tilsvarende sted på DOKK1, Århus under Festugen. Temaet var magi – forstået som kunstens potentiale for at synliggøre og kommunikere visioner om en anden virkelighed og et andet samfund.

Om Live Art som kunstform

Live Art består som kunstform af virkelighedsundersøgelser af kortere eller længere varighed, som publikum inddrages i. Live Art er dog ikke nødvendigvis “live” i alle faser af undersøgelsen. Værkerne stiller spørgsmål til hverdagsfænomener som økonomi, retssystemet, samfundet, det offentlige rum, magtrelationer og minoriteter, og meget meget mere.

Live Art Danmark formidler den interdisciplinære og idébaserede samtidskunst til alle aldersgrupper; på tværs af kunstformerne. Mange institutioner underviser med et sanseligt udgangspunkt i materialer og teknikker fra ældre kunsttraditioner. Denne tilgang mener vi er outdatet i forhold til f.eks. Joseph Beuys, Superflex, Jeremy Deller…  ja faktisk hovedparten af samtidskunsten.

Børn adskiller sig primært fra voksne ved mindre livserfaring. Barndommen er en periode, hvor mennesker lærer reglerne – i alt fra fodbold til socialt samvær, matematik og naturlove. Derfor tager vores LAFB festivals udgangspunkt i ideer og konceptuel forståelse for at invitere små og store gæster til at deltage på lige fod: Kan man reglerne, kan man spille med.

Læs eventuelt mere her.

“Children are natural explorers of the everyday, and that is what live art does too (…)  live art initiatives that involve children as co-creators don’t just educate kids, but treat them as co-researchers with as much – perhaps more – to contribute as the adults.”          

(Lyn Gardner, The Guardian, 7.4.2016)

“Live Art har meget at tilbyde det generationsoverskridende arbejde for og med børn. Live art er en måde at tænke og handle på, snarere end en fastlåst kunstnerisk disciplin. En stor del af kulturens værdi består i, at live art er eksperimenterede og udforskende i sin tilgang til og forhandling af ideer, eksperimenter og fænomener. Det er samtidig typiske træk ved barndommen som livsfase. Dermed er live art ikke blot en velegnet kunstform for børn, men børn er desuden perfekte medsammensvorne for kunstnerne.

(Alex Eisenberg: playingup.thisisliveart.co.uk )

”Transgenerational kunst udgør en kritik af traditionelle magt- og produktionsforhold indenfor kultur og læring. Den findes der, hvor performancekunsten opdager børn som publikum og allierede, og omvendt – hvor børnene opdager performancekunsten. I stigende grad bruger børn og voksne kunstneriske strategier til at stille spørgsmålstegn ved den binære forskel mellem børn og voksne”.

 Dr. Sibylle Peters, Fundustheater

….ville du lade et barn bestemme din frisure?!

På den første Live Art for Børn viste vi “Haircuts by Children” af Mammalian Diving Reflex fra Canada hvor en skoleklasse overtog frisørsalon Stone i København K. og klippede voksne gratis to dage i træk.

Læs mere om de enkelte værker under hver festival.