LIVE ART FOR BØRN

Live Art for Børn 2014, i Nikolaj Kunsthal i København, var verdens første performancekunstfestival for børn. Værkerne var alle oprindeligt skabt til voksne, men kurateret ud fra tanken om at de ikke udelukker børn. Temaet var magtrelationer mellem børn og voksne.

Live Art for Børn 2015 fandt sted på ARKEN kunstmuseum i Ishøj, på Moderna Museet i Malmö og i kunstmuseerne i tre andre byer i Skåne og viste site-specifik performancekunst og præsenterede et seminar med internationale hovednavne fra London, Toronto og Hamburg.

Live Art for Børn 2016, Kunsthal Nord og Teater Nordkraft i Aalborg 17.-23.oktober. Temaet var “aktivisme” – politisk, seksuelt og for andre mindretal. 

Live Art for Børn 2017, 13/9-15/9 på S/H i København, temaet var “udvekslinger“,

Live Art for Børn 2018, 12/4-22/4 på Brandts i Odense. Temaet var “mad” – fra barokke stilleben over det futuristiske manifest, over kagespisning og til nutidens kritik af fastfood kulturen. En lokal skoleklasse blev uddannet som madanmeldere.

Live Art for Børn 2019, 9/10-16/10 på Teater Nordkraft i Ålborg. Temaet var “natur”.

Live Art for Børn 2020 fandt sted på Copenhagen Contemporary og på Kampnagel, Hamburg, oktober – november 2020. Det var 100 året for den dansk/tyske grænse, og værkerne var dansk/tyske.

Live Art for Børn 2021 fandt sted på DOKK1, Århus under Århus Festuge og viste alle vores egen- og co-produktioner, herunder et nyproduceret LARP (Live Action Role Play).

Live Art for Børn 2022 fandt tilsvarende sted på DOKK1, Århus under Festugen. Temaet var “magi “- forstået som kunstens potentiale for at synliggøre og kommunikere visioner om en anden virkelighed og et andet samfund.

BAGGRUND

Live Art Danmark tager udgangspunkt i performancekunsten defineret som en selvstændig kunstretning, der opstod i USA i 1940erne. Vi mener at performancekunsten først og fremmest er kendetegnet ved at tage eksperimentet ud af atelieret og gøre det til en kunstform i egen ret.

Kunstnere som John Cage og Merce Cunningham spurgte og undersøgte, hvornår lyde bliver musik, og hvornår bevægelser bliver dans. De spørgsmål og eksperimenter førte til mange andre spørgsmål om forholdet mellem kunst og hverdag, og i forlængelse deraf: om alle kan være kunstnere? Jeder Mensch ein Künstler, som Joseph Beuys senere hævdede, mens en anden kunstner, Allan Kaprow, så ligheder mellem børns nysgerrighed på verden og kunstneres kritiske blik på samfundet.

Siden 1950ernes New York har performancekunstnere undersøgt stort set alt, der overhovedet kan undersøges. Den nyere betegnelse “live art” har eksperimentet tilfælles med performancekunst, men foregår i højere grad live, foran og med et publikum, der deltager i undersøgelsen.

I vores Live Art for Børn festivals trækker vi på hele spektret og inddrager børn direkte i eksperimenter og undersøgelser af virkeligheden og samfundet, sammen med kunstnerne selv.

Læs eventuelt mere her.

“Children are natural explorers of the everyday, and that is what live art does too (…)  live art initiatives that involve children as co-creators don’t just educate kids, but treat them as co-researchers with as much – perhaps more – to contribute as the adults.”          

(Lyn Gardner, The Guardian, 7.4.2016)

“Live Art har meget at tilbyde det generationsoverskridende arbejde for og med børn. Live art er en måde at tænke og handle på, snarere end en fastlåst kunstnerisk disciplin. En stor del af kulturens værdi består i, at live art er eksperimenterede og udforskende i sin tilgang til og forhandling af ideer, eksperimenter og fænomener. Det er samtidig typiske træk ved barndommen som livsfase. Dermed er live art ikke blot en velegnet kunstform for børn, men børn er desuden perfekte medsammensvorne for kunstnerne.

(Alex Eisenberg: playingup.thisisliveart.co.uk )

”Transgenerational kunst udgør en kritik af traditionelle magt- og produktionsforhold indenfor kultur og læring. Den findes der, hvor performancekunsten opdager børn som publikum og allierede, og omvendt – hvor børnene opdager performancekunsten. I stigende grad bruger børn og voksne kunstneriske strategier til at stille spørgsmålstegn ved den binære forskel mellem børn og voksne”.

 Dr. Sibylle Peters, Fundustheater

….ville du lade et barn bestemme din frisure?!

På den første Live Art for Børn viste vi “Haircuts by Children” af Mammalian Diving Reflex fra Canada hvor en skoleklasse overtog frisørsalon Stone i København K. og klippede voksne gratis to dage i træk.

Læs mere om de enkelte værker under hver festival.