Live Art for Børn: S/H 2017

Siden 2014 har vi organiseret “Live Art for Børn” performancefestivals for hele familien. Læs mere om konceptet her.

13., 14. og 15. oktober 2017 på Sort/Hvid , Staldgade 26, 1699 København V

Børnene kunne poste et spørgsmål til Goodieparl & Venner og deres flytgninge venner. Installationen så sådan ud:


Og spørgsmål og svar lyder sådan her:

Florian Feigl,

Daniel Nordback og Henrik Vestergaard

Lilibeth Cuenca Rasmussen             

og Örn Alexander Åmundason.

Klik på kunstnernes navne for at læse mere om dem og deres værker på festivalen.

Live art og performancekunst præsenteres af kunstneren selv. Børnene bliver involveret direkte i kunstnerens undersøgelser og projekter. Vi viser både traditionel performancekunst i form af kropslige undersøgelser af rum og materialer; performanceteater med fortolkninger af Goethe og Virginia Woolf –  og politiske og samfundskritiske projekter, hvor børnene laver egne penge, skaber street art, eller anmelder gourmetrestauranter.

Mange af kunstnerne på vores festivals synes at identificere sig med børn og deres position i samfundet. Børn er i gang med at lære om verden; hvad man må; hvad man kan; hvordan man gør det. Derfor stiller de spørgsmålstegn, udforsker og eksperimenterer med alt fra naturoplevelser til morale normer; præcis som kunsten jo også altid har gjort det.

Vores kunstnere skaber værker, hvor børn kan lege og ofte ændre på virkelige strukturer og forhold indenfor legens rammer, og med værktøj og strategier lånt fra leg. Legens regler kan sammenlignes med samfundets regler og love, der jo også konstant forhandles mellem borgerne. Gennem vores live art projekter oplever børnene altså, at legen kan overføres på virkeligheden, og at de med fantasi og viljekraft kan påvirke det samfund, de er en del af. De er også borgere.

“Children are natural explorers of the everyday, and that is what live art does too (…)  live art initiatives that involve children as co-creators don’t just educate kids, but treat them as co-researchers with as much – perhaps more – to contribute as the adults.”          

(Lyn Gardner, The Guardian, 7.4.2016)

“Live Art har meget at tilbyde det generations-overskridende arbejde for og med børn. Live art er en måde at tænke og handle på, snarere end en fastlåst kunstnerisk disciplin. En stor del af kulturens værdi består i, at live art er eksperimenterede og udforskende i sin tilgang til og forhandling af ideer, eksperimenter og fænomener. Dette er samtidig typiske træk ved barndommen som livsfase. Dermed er live art ikke blot en velegnet kunstform for børn, men børn er desuden perfekte medsammensvorne for kunstnerne. Alligevel er det først for nylig, at Live Arts potentiale for at engagere børn er blevet opdaget – specielt når man sammenligner med kunst, teater, musik og dans. Der er sket en opblomstring af nye måder at tænke og handle på, der bedre kan rumme forbindelsen mellem hvordan børn udforsker verden, og hvad live art går ud på.”

(Alex Eisenberg: playingup.thisisliveart.co.uk )