Kunstnerisk leder: Ellen Friis

Kunstnerisk leder: Henrik Vestergaard

Producent: Lars Vind-Andersen

Teknik og VR: David Sebastian Lopez Restrepo

Skribent: Jörn Burmester Wium

Grafiker: Rafaela Beltran, Malene Henssel

Bogholder: John Bruun

Revisor: Jørgen Larsen