Brandts 2018

19. – 22. april 2018

Med Mammalian Diving Reflex (CA), Søren Berner (CH), Klas Eriksson (SE), Victoria Stanton (CA), Eva Meyer-Keller (DE) og værker af Alison Knowles (US) “Make Salad” og  Vittorio Osvaldo Tommasini (IT): “White and Black”.

På Live Art for Børn kan børn opleve kunst direkte fra kunstnerens hånd uden pædagogisk formidlende mellemled. Der har længe eksisteret børnebøger, børneteater, børnemusik, børnefilm – men altså ingen børnekunst. Indtil nu er billedkunsten blevet formidlet af pædagogiske tiltag på museerne, hvor børnene højst selv kan prøve at være “kreative” og gå i kunstnerens spor. Men Live art og performancekunst præsenteres af kunstneren selv. Børnene bliver involveret direkte i kunstnerens undersøgelser og projekter. Vi viser både traditionel performancekunst i form af kropslige undersøgelser af rum og materialer; performanceteater med fortolkninger af Goethe og Virginia Woolf –  og politiske og samfundskritiske projekter, hvor børnene laver egne penge, skaber street art, eller anmelder gourmetrestauranter.

Mange af kunstnerne på vores festivals synes at identificere sig med børn og deres position i samfundet. Børn er i gang med at lære om verden; hvad man må; hvad man kan; hvordan man gør det. Derfor stiller de spørgsmålstegn, udforsker og eksperimenterer med alt fra naturoplevelser til morale normer; præcis som kunsten jo også altid har gjort det.

Vores kunstnere skaber værker, hvor børn kan lege og ofte ændre på virkelige strukturer og forhold indenfor legens rammer, og med værktøj og strategier lånt fra leg. Legens regler kan sammenlignes med samfundets regler og love, der jo også konstant forhandles mellem borgerne. Gennem vores live art projekter oplever børnene altså, at legen kan overføres på virkeligheden, og at de med fantasi og viljekraft kan påvirke det samfund, de er en del af. De er også borgere.

“Live Art har meget at tilbyde det generations-overskridende arbejde for og med børn. Live art er en måde at tænke og handle på, snarere end en fastlåst kunstnerisk disciplin. En stor del af kulturens værdi består i, at live art er eksperimenterede og udforskende i sin tilgang til og forhandling af ideer, eksperimenter og fænomener. Dette er samtidig typiske træk ved barndommen som livsfase. Dermed er live art ikke blot en velegnet kunstform for børn, men børn er desuden perfekte medsammensvorne for kunstnerne. Alligevel er det først for nylig, at Live Arts potentiale for at engagere børn er blevet opdaget – specielt når man sammenligner med kunst, teater, musik og dans. Der er sket en opblomstring af nye måder at tænke og handle på, der bedre kan rumme forbindelsen mellem hvordan børn udforsker verden, og hvad live art går ud på.”

(Alex Eisenberg: playingup.thisisliveart.co.uk )

Live Art er virkelighedsundersøgelser af kortere eller længere varighed, som publikum inddrages i. Live Art er ikke nødvendigvis “live” i alle faser af undersøgelsen, men foretages altid for og med et publikum. Undersøgelsen afgrænses af nogle spilleregler eller et koncept. Som man kan se af vores kuratering, har vi en særlig svaghed for værker, der låner børn et råderum indenfor samfund, miljø, økonomi og politik.

På den første Live Art for Børn viste vi “Haircuts by Children” af Mammalian Diving Reflex fra Canada hvor en skoleklasse overtog frisørsalon Stone i København K. og klippede voksne gratis to dage i træk. Vi synes det er utroligt spændende at lege med hierarkiet mellem børn og voksne. På Brandts er Mammalian Diving Reflex tilbage i Danmark med et nyt projekt hvor børnene skal anmelde mad.