Samtalekøkkenet

Samtalekøkkenet er et forum for fælles mundtlig og kritisk diskurs omkring live art og performance. Vi inviterer kritikere og publikum til at tale og 3 kunstnere til at præsentere sig selv med deres arbejde.

Samtalen tager udgangspunkt i publikums oplevelser sat over for kunstnerens intentioner. Vi nyder også aftensmad og et glas vin. Samtalekøkkenet har til formål at engagere vores gæster i en diskussion og udveksling af ideer, der gerne må påvirke udviklingen af nye værker. Siden 2010 har vi præsenteret over 100 kunstnere på cirka 40 Samtalekøkkener på spillesteder og festivaler i mange byer i Danmark og udlandet.

Formålet er de tre D´er “demonstration-discussion-development”:

At vise den internationale bredde i performancekunst med komplekse undersøgelser præsenteret af etablerede og modne performancekunstnere. At gøre performancekunst tilgængelig for et bredere publikum ved at diskutere performance som en undersøgelse – og af hvad.

I denne diskussion inddrager vi desuden begreber fra scenekunsten som dramaturgi; altså værkets udvikling i tid; og den optrædendes ”præsens”, udvekslingen med tilskuerne, deres forventninger og oplevelse af værket. Derigennem ønsker vi endelig også at inspirere yngre, danske kunstnere til større form- og emnemæssig kompleksitet, når de arbejder med performancekunst.