Live Art for Børn: Nikolaj 2014

Live Art for Børn 2014, i Nikolaj Kunsthal i København, var verdens første live art-festival for børn. Live Art for Børn betyder at der omsider også findes “kunst for børn”. Endelig kan børn opleve kunst direkte fra kunstnerens hånd uden pædagogisk formidlende mellemled; tilsvarende som der længe har fandtes børnebøger, børneteater, børnemusik, børnefilm – men altså ingen børnekunst. Indtil nu er billedkunsten blevet formidlet af pædagogiske tiltag på museerne, hvor børnene højst selv kan prøve at være “kreative” og gå i kunstnerens spor. Men Live art og performancekunst præsenteres af kunstneren selv. Børnene bliver involveret direkte i kunstnerens undersøgelser og projekter.

Mange af kunstnerne på vores festivals synes at identificere sig med børn og deres position i samfundet. Børn er i gang med at lære om verden; hvad man må; hvad man kan; hvordan man gør det. Derfor stiller de spørgsmålstegn, udforsker og eksperimenterer med alt fra naturoplevelser til morale normer; præcis som kunsten jo også altid har gjort det.

Vores kunstnere skaber værker, hvor børn kan lege og ofte ændre på virkelige strukturer og forhold indenfor legens rammer, og med værktøj og strategier lånt fra leg. Legens regler kan sammenlignes med samfundets regler og love, der jo også konstant forhandles mellem borgerne. Gennem vores live art projekter oplever børnene altså, at legen kan overføres på virkeligheden, og at de med fantasi og viljekraft kan påvirke det samfund, de er en del af. De er også borgere.

Se programmet for Live Art for Børn 2014 her:

På Live Art for Børn i Nikolaj Kunsthal 2014 tog Søren Berner en flok børnehavebørn ud for at lave børneaktivisme. Han fandt baggårde med flotte legepladser via Google Maps og stemte dørklokker sammen med 16 børn, indtil de fik lov til at komme ind og lege. Efterfølgende ringede de igen på og bad om lov til at spise deres medbragte madpakke inde i varmen.  Sammen med Thomas Dambo byggede han og børnene også fuglehuse og hængte dem op rundt omkring Nikolaj Kunsthal som street art for børn, der undersøgte børns adgang og brug af det offentlige rum.

Live Art er virkelighedsundersøgelser af kortere eller længere varighed, som publikum inddrages i. Live Art er ikke nødvendigvis “live” i alle faser af undersøgelsen, men foretages altid for og med et publikum. Undersøgelsen afgrænses af nogle spilleregler eller et koncept.

Som man kan se af vores kuratering, har vi en særlig svaghed for værker, der låner børn et råderum indenfor samfund, miljø, økonomi og politik. På den første Live Art for Børn viste vi “Haircuts by Children” af Mammalian Diving Reflex fra Canada hvor en skoleklasse overtog frisørsalon Stone i København K. og klippede voksne gratis to dage i træk. Vi synes det er utroligt spændende at lege med hierarkiet mellem børn og voksne.

Ville du lade et barn bestemme din frisure?

Liveart.dk har få krav til vores kunstnere. Vi vil for eksempel ikke se nogen form for kropsvæsker, men har intet forbud mod nøgenhed. Således vælger Ulla Hvejsel at give børnene mulighed for stille spørgsmål til hendes bare røv.