Om Live Art Danmark

Hvad er performancekunst og live art? 

Det er når kunstnere stiller spørgsmål til verden og virkeligheden – hvorfor er noget, som det er? Og når de undersøger, om det kunne være anderledes.

“Live Art is more a way of thinking and doing than a rigid artistic discipline. Much of its cultural value lies in its experiential and exploratory nature – in its approaches to, and negotiation of, ideas, experiences, and things“. (Alex Eisenberg, LADA, London)

Tilgangen stammer fra 1940ernes USA, hvor kunstnere begyndte at stille elementære spørgsmål til hverdagen og virkeligheden: Hvornår bliver lyd til musik? Hvornår bliver bevægelse til dans? Og senere spurgte fluxuskunstnere for eksempel: Kan madlavning og rengøring være kunst?

Spørgsmålene bliver undersøgt igennem virkelige handlinger, i virkelig tid og rum. Derfor er resultaterne yderst forskellige, og kan ikke uden videre kategoriseres som teater, musik eller billedkunst. Ordet performance er blevet udvandet og bruges tit om eksperimenterende teater, dans, kunst; hvorfor ordet “live art” har vundet indpas:

I Live Art Danmark er vi særligt interesserede i projekter og undersøgelser, der medinddrager et publikum, og gerne på tværs af generationerne.

Siden 2004 har Live Art Danmark præsenteret over 350 internationale kunstnere i Danmark og i udlandet. Fra en base på over 2000 kunstnere udvikler vi borgerinddragende formater med talks, musik, spil, udstillinger og performances til og med kommuner, festivals, kunstinstitutioner og mange flere.

Foto: Malle Madsen

Ellen Friis og Henrik Vestergaard – Foto: Malle Madsen

Live Art Danmark er grundlagt i 2004 af Henrik Vestergaard og Ellen Friis. Henrik er M.A. i Teatervidenskab fra Københavns Universitet og Freie Universität i Berlin. Ellen er M.A. i Spatial Strategies (“Interdisciplinær Praksis i Det Offentlige Rum”) fra Kunsthochschule-Berlin, på grundlag af en B.A. i scenografi fra Akademiet for Scenekunst, Norge, og en B.A. i Teatervidenskab fra Københavns Universitet. Begge har arbejdet individuelt som kunstnere i en årrække.

Siden 2004 har Live Art Danmark organiseret 18 internationale festivals og 100+ events i samarbejde med kunsthaller, museer, teatre og kommuner i Danmark og udlandet. Vi modtog Springprisen 2021 for vores nyskabende værker for børn, og blev udvalgt til CPH Stages internationale showcase i 2022. I 2023 modtog vi Arthur Køpckes mindelegat. Vi modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg – og fra 2022 også fra Billedkunstudvalget til vores center for performancekunst; FRIISLAND.

Liveart.dks bestyrelse 

Kristoffer Bramsen, Matthias Borello, Camilla Sort, Mette Garfield og Bradley Allen.

I sæsonerne 2017/18, 2018/19, 2019/20 spillede vi i 47 byer i Danmark

Oplysninger om drift Tryk eller klik!