Om Live Art Danmark

Hvad er live art som kunstform?

“Live Art is more a way of thinking and doing than a rigid artistic discipline. Much of its cultural value lies in its experiential and exploratory nature – in its approaches to, and negotiation of, ideas, experiences, and things“. (Alex Eisenberg, LADA, London)

Live Art Danmark arbejder kontekstspecifikt og deltagerbaseret. Siden 2004 har vi præsenteret over 350 internationale kunstnere i Danmark og i udlandet med vores unikke og nyudviklede formater, der inddrager publikum i udviklingen, diskussionen og udførelsen af performative værker. Med afsæt i performancekunstens historie fra 1940ernes USA undersøger vi feltet mellem kunst og hverdag. Vi er overbeviste om at alle mennesker – i alle aldre – kan være med til at stille spørgsmål, udtænke, diskutere og afprøve nye måder at forme livet, verden og samfundet på.

“Jeder Mensch ist ein Künstler” (Joseph Beuys)

Live Art Danmark designer events kontekstspecifikt fra en base med over 2000 kunstnere. Vi udvikler publikumsinddragende formater med talks, musik, spil, udstillinger og live performance til og med kommuner, kongresser, kunstinstitutioner og mange flere.

Foto: Malle Madsen

Ellen Friis og Henrik Vestergaard – Foto: Malle Madsen

Live Art Danmark er grundlagt i 2004 af Henrik Vestergaard og Ellen Friis. Henrik er M.A. i Teatervidenskab fra Københavns Universitet og Freie Universität i Berlin. Ellen er M.A. i Spatial Strategies (“Interdisciplinær Praksis i Det Offentlige Rum”) fra Kunsthochschule-Berlin, på grundlag af en B.A. i scenografi fra Akademiet for Scenekunst, Norge, og en B.A. i Teatervidenskab fra Københavns Universitet. Begge har arbejdet individuelt som kunstnere i en årrække.

Siden 2004 har Live Art Danmark organiseret 18 internationale festivals og 100+ events i samarbejde med kunsthaller, museer, teatre og kommuner i Danmark og udlandet. Vi modtog Springprisen 2021 for vores nyskabende værker for børn, og blev udvalgt til CPH Stages internationale showcase i 2022. Vi modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg – og fra 2022 også fra Billedkunstudvalget til vores center for performancekunst; FRIISLAND.

Liveart.dks bestyrelse 

Kristoffer Bramsen, Matthias Borello, Camilla Sort, Mette Garfield og Lotte Wassini

I sæsonerne 2017/18, 2018/19, 2019/20 spillede vi i 47 byer i Danmark

Oplysninger om drift Tryk eller klik!