Live Art for Børn: Arken 2015

Live Art for Børn 2015 fandt sted på ARKEN kunstmuseum i Ishøj, på Moderna Museet i Malmö og i kunstmuseerne i tre andre byer i Skåne‭.‬ Live Art for Børn betyder at der omsider også findes “kunst for børn”. Endelig kan børn opleve kunst direkte fra kunstnerens hånd uden pædagogisk formidlende mellemled. Længe har der fandtes børnebøger, børneteater, børnemusik, børnefilm – men altså ingen børnekunst. Indtil nu er billedkunsten blevet formidlet af pædagogiske tiltag på museerne, hvor børnene højst kan prøve at være “kreative” og gå i kunstnerens spor. Men Live art og performancekunst præsenteres af kunstneren selv. Børnene bliver involveret direkte i kunstnerens undersøgelser og projekter. Vi viser både traditionel performancekunst med undersøgelser af rum og materialer; performanceteater med fortolkninger af Goethe og Virginia Woolf –  og politiske og samfundskritiske projekter, hvor børnene laver egne penge, skaber street art, eller anmelder gourmetrestauranter.  På‭ ‬Live Art for Børn på ARKEN viste norske Klassikere for Kids en forestilling baseret på Goethes‭ ‬”Faust”‭ ‬

Mange af kunstnerne på vores festivals synes at identificere sig med børn og deres position i samfundet. Børn er i gang med at lære om verden; hvad man må; hvad man kan; hvordan man gør det. Derfor stiller de spørgsmålstegn, udforsker og eksperimenterer med alt fra naturoplevelser til morale normer; præcis som kunsten jo også altid har gjort det.

Vores kunstnere skaber værker, hvor børn kan lege og ofte ændre på virkelige strukturer og forhold indenfor legens rammer, og med værktøj og strategier lånt fra leg. Legens regler kan sammenlignes med samfundets regler og love, der jo også konstant forhandles mellem borgerne. Gennem vores live art projekter oplever børnene altså, at legen kan overføres på virkeligheden, og at de med fantasi og viljekraft kan påvirke det samfund, de er en del af. De er også borgere.

Se programmet for Live Art for Børn 2015 her. Klik! Download.

Live Art er virkelighedsundersøgelser af kortere eller længere varighed‭, ‬som publikum inddrages i‭. ‬Live Art er ikke nødvendigvis‭ “‬live‭” ‬i alle faser af undersøgelsen‭, ‬men foretages altid for og med et publikum‭. ‬Undersøgelsen afgrænses af nogle spilleregler eller et koncept‭. ‬

Som man kan se af vores kuratering‭, ‬har vi en særlig svaghed for værker‭, ‬der låner børn et råderum indenfor samfund‭, ‬miljø‭, ‬økonomi og politik‭.

‬Et eksempel er Forschungsheater fra Hamburg‭, ‬som vi præsenterede på Live Art for Børn 2015‭, ‬og arbejder videre med i 2016‭ og 2017. ‬De tager udgangspunkt i børns elementære spørgsmål om penge‭, ‬eller hvad det vil sige‭, ‬at noget er‭ “‬farligt‭”, ‬og undersøger det metodisk i praksis‭. ‬I‭ “‬Børnebanken‭” ‬opretter børn deres egen bank og udsteder egne penge og laver aftaler med lokale butikker om at visse varer kan købes for de hjemmegjorte penge‭. ‬Deres månedlige bestyrelsesmøde for bankens børneaktionærer er offentligt tilgængeligt for et udefrakommende publikum i en teatersal‭. 

og der blev spillet Blindefodbold

Den amerikanske kunstner Christopher Kline byggede en installation med en musical sammen med en gruppe børn

Daniel Norback viste en performance‭, ‬som efter sigende ikke var en performance‭.‬