Live Art for Børn: Arken 2015

Live Art for Børn 2015 fandt sted på ARKEN kunstmuseum i Ishøj, på Moderna Museet i Malmö og i kunstmuseerne i tre andre byer i Skåne‭.‬

http://liveart.dk/2015/wp-content/uploads/2020/02/eprogram-1.pdf

Børnene bliver involveret direkte i kunstnerens undersøgelser og projekter. Vi viser både traditionel performancekunst med undersøgelser af rum og materialer; performanceteater med fortolkninger af Goethe og Virginia Woolf –  og politiske og samfundskritiske projekter, hvor børnene laver egne penge, skaber street art, eller anmelder gourmetrestauranter.

På‭ ‬Live Art for Børn på ARKEN viste norske Klassikere for Kids en forestilling baseret på Goethes‭ ‬”Faust”‭ ‬

Se programmet for Live Art for Børn 2015 her. Klik! Download.

Som man kan se af vores kuratering‭, ‬har vi en særlig svaghed for værker‭, ‬der låner børn et råderum indenfor samfund‭, ‬miljø‭, ‬økonomi og politik‭.

‬Et eksempel er Forschungstheater fra Hamburg‭, ‬som vi præsenterede på Live Art for Børn 2015‭, ‬og arbejder videre med i 2016‭ og 2017. ‬De tager udgangspunkt i børns elementære spørgsmål om penge‭, ‬eller hvad det vil sige‭, ‬at noget er‭ “‬farligt‭”, ‬og undersøger det metodisk i praksis‭. ‬I‭ “‬Børnebanken‭” ‬opretter børn deres egen bank og udsteder egne penge og laver aftaler med lokale butikker om at visse varer kan købes for de hjemmegjorte penge‭. ‬Deres månedlige bestyrelsesmøde for bankens børneaktionærer er offentligt tilgængeligt for et udefrakommende publikum i en teatersal‭. 

og der blev spillet Blindefodbold

Den amerikanske kunstner Christopher Kline byggede en installation med en musical sammen med en gruppe børn

Daniel Norback viste en performance‭, ‬som efter sigende ikke var en performance‭.‬