Live Art for Børn

Live Art for Børn 2014, i Nikolaj Kunsthal i København, var verdens første live art-festival for børn.

Live Art for Børn 2015 fandt sted på ARKEN kunstmuseum i Ishøj, på Moderna Museet i Malmö og i kunstmuseerne i tre andre byer i Skåne.

Live Art for Børn 2016 fandt sted på Kunsthal Nord og Teater Nordkraft i Aalborg 17.-23.oktober! 

Live Art for Børn 2017, 13/9-15/9 på S/H i København

Live Art for Børn 2018, 12/4-22/4 på Brandts i Odense

Live Art for Børn betyder at der omsider også findes “kunst for børn”. Endelig kan børn opleve kunst direkte fra kunstnerens hånd uden pædagogisk formidlende mellemled; tilsvarende som der længe har fandtes børnebøger, børneteater, børnemusik, børnefilm – men altså ingen børnekunst. Indtil nu er billedkunsten blevet formidlet af pædagogiske tiltag på museerne, hvor børnene højst selv kan prøve at være “kreative” og gå i kunstnerens spor. Men Live art og performancekunst præsenteres af kunstneren selv. Børnene bliver involveret direkte i kunstnerens undersøgelser og projekter. Vi viser både traditionel performancekunst i form af kropslige undersøgelser af rum og materialer; performanceteater med fortolkninger af Goethe og Virginia Woolf –  og politiske og samfundskritiske projekter, hvor børnene laver egne penge, skaber street art, eller anmelder gourmetrestauranter.

Mange af kunstnerne på vores festivals synes at identificere sig med børn og deres position i samfundet. Børn er i gang med at lære om verden; hvad man må; hvad man kan; hvordan man gør det. Derfor stiller de spørgsmålstegn, udforsker og eksperimenterer med alt fra naturoplevelser til morale normer; præcis som kunsten jo også altid har gjort det.

Vores kunstnere skaber værker, hvor børn kan lege og ofte ændre på virkelige strukturer og forhold indenfor legens rammer, og med værktøj og strategier lånt fra leg. Legens regler kan sammenlignes med samfundets regler og love, der jo også konstant forhandles mellem borgerne. Gennem vores live art projekter oplever børnene altså, at legen kan overføres på virkeligheden, og at de med fantasi og viljekraft kan påvirke det samfund, de er en del af. De er også borgere.

“Children are natural explorers of the everyday, and that is what live art does too (…)  live art initiatives that involve children as co-creators don’t just educate kids, but treat them as co-researchers with as much – perhaps more – to contribute as the adults.”          

(Lyn Gardner, The Guardian, 7.4.2016)

“Live Art har meget at tilbyde det generations-overskridende arbejde for og med børn. Live art er en måde at tænke og handle på, snarere end en fastlåst kunstnerisk disciplin. En stor del af kulturens værdi består i, at live art er eksperimenterede og udforskende i sin tilgang til og forhandling af ideer, eksperimenter og fænomener. Dette er samtidig typiske træk ved barndommen som livsfase. Dermed er live art ikke blot en velegnet kunstform for børn, men børn er desuden perfekte medsammensvorne for kunstnerne. Alligevel er det først for nylig, at Live Arts potentiale for at engagere børn er blevet opdaget – specielt når man sammenligner med kunst, teater, musik og dans. Der er sket en opblomstring af nye måder at tænke og handle på, der bedre kan rumme forbindelsen mellem hvordan børn udforsker verden, og hvad live art går ud på.”

(Alex Eisenberg: playingup.thisisliveart.co.uk )

Live Art er virkelighedsundersøgelser af kortere eller længere varighed, som publikum inddrages i. Live Art er ikke nødvendigvis “live” i alle faser af undersøgelsen, men foretages altid for og med et publikum. Undersøgelsen afgrænses af nogle spilleregler eller et koncept. Som man kan se af vores kuratering, har vi en særlig svaghed for værker, der låner børn et råderum indenfor samfund, miljø, økonomi og politik.

Et eksempel er Forschungsheater fra Hamburg. Deres børnebank præsenterede på Live Art for Børn 2015, og arbejder videre med i Horsens  2017. De tager udgangspunkt i børns elementære spørgsmål om penge, eller hvad det vil sige, at noget er “farligt”, og undersøger det metodisk i praksis. I “Børnebanken” opretter børn deres egen bank og udsteder egne penge og laver aftaler med lokale butikker om at visse varer kan købes for de hjemmegjorte penge. Deres månedlige bestyrelsesmøde for bankens børneaktionærer er offentligt tilgængeligt for et udefrakommende publikum i en teatersal. På Live Art for Børn 2016 viser vi en dansk udgave af deres 50 Farlige ting (som alle børn bør prøve) på Nordkraft. I 2017 og 2018 vil vores 50 Farlige ting (som alle børn bør prøve) tage på turne over det ganske land der hedder Danmark.

På den første Live Art for Børn viste vi “Haircuts by Children” af Mammalian Diving Reflex fra Canada hvor en skoleklasse overtog frisørsalon Stone i København K. og klippede voksne gratis to dage i træk. Vi synes det er utroligt spændende at lege med hierarkiet mellem børn og voksne.

Ville du lade et barn bestemme din frisure?