COLAB Copenhagen – Contested Concepts

Overgaden og andre steder. April, maj og juni 2016.

“Until the lions invent their own historians, the story of the hunt will be told by the hunter” (Afrikansk ordsprog)

Historie og viden overleveres ikke kun via bøger og objekter, men også gennem handlinger, skikke og ritualer. Et samfund udvikler fortællinger, der afspejler medlemmernes selvforståelse. Nogle institutionaliseres og performes igen og igen; andre udviskes og forsvinder. Men hvad afgør, hvilke fortællinger, der slippes indenfor på institutioner og medier, mens andre udelades af den individuelle og kollektive erindring? Vi har inviteret Ato Malinda (Kenya), Christian Etongo (Cameron), Odun Orimolade (Nigeria), Jelili Atiku (Nigeria), Ammar Abo Bakr (Egypten), David Sebastian Lopez Restrepo (Columbia), Ali Toffan (Irak) og Wathiq Alameri (Irak) til at tilbringe en måned i Danmark. De er fælles om at anvende performativitet aktivistisk i deres hjemlande til at skabe modfortællinger til statens.

Hver får en mentor ved en dansk institution, som er ansvarlig for at den udenlandske kunstners værk bliver præsenteret i den pågældendes miljø – fx som en performance på det kgl. bibliotek. De danske deltagere er markante stemmer i kulturdebatten, bl.a. kulturjournalist Torben Sangild, Alette Scavenius, chefforsker på Den Sorte Diamant, Jessie Kleemann, Peter Van Der Meijden, Mette Garfield og Brian Mikkelsen. De udenlandske kunstnere er udvalgt i samarbejde med Marcio Calvalho, der kuraterede COLAB 2011 i Berlin på Savvy Contemporary.

Marcio Cavalho om COLAB:

“The program tries to think about performance and memory as forms for transmitting knowledge: How we learn through our individual and collective bodies, how we embody the archive and how we participate as audience, witnesses or participants in particular histories. The program will give special focus to the relations between performance and memory by analyzing various aspects of remembering and forgetting as two sides of a proces that shapes our thinking, experience and imagination.”

Samtalekøkkenet:

Ved de fire COLAB Samtalekøkkener bliver værkerne eller den igangværende proces præsenteret og diskuteret på Overgaden Institut for Samtidskunst. Værket kan være en performance, en film, en oplæsning, en dramatekst eller noget helt femte.

I perioden 2010- 2016 har Liveart.dk afholdt over 30 Samtalekøkkener aftener. Hver gang med 2-4 performances, diskussioner, gratis mad og lækker billig vin. På COLAB Samtalekøkkenerne vil forholdet mellem demokrati, identitet og lokaler fortællinger være i centrum. Samtalekøkkenet indskriver sig i den historiske sammenhæng mellem performancekunst og åbnet demokrati, hvor alle kan deltage og komme til orde.

De 8 udenlandske kunstnere er udvalgt i samarbejde med Marcio Calvalho fra Portugal, der kuraterede det første COLAB i Berlin på Savvy Contemporary i 2011. Se evt. bogen: COLAB Editions. Der udgives efterfølgende en lignende bog om COLAB i København.

COLAB vil præsentere og diskutere performativitet i videste forstand og pege på at erindring og viden også videregives gennem en kropslig, daglig social praksis og ritualer; også i Danmark; og ikke kun via objekter og arkiver. Også publikum performer deres viden og identitet dagligt i deres liv – for eksempel når de deltager i et Samtalekøkkenet eller anden offentlig event hvor de er velkomne til at tilkendegive deres mening.

9.APRIL 14-17. COLAB Samtalekøkken 1: med Marcio Carvalho, Ieke Trinks, Christian Etongo, Odun Orimolade, Ato Malinda og deres danske partnere Jessie Kleemann, Mette Garfield og Peter van der Meijden.

30.APRIL, 14-17. COLAB Samtalekøkken 2: med Jessie Kleemann, performancekunstner tilknyttet det Grønlandske hus og Christian Etongo (Cameroun), Mette Garfield, kulturjournalist, redaktør ved Teater 1 og Odun Orimolade (Nigeria), Peter van der Meijden, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab og Ato Malinda (Kenya).

24.MAJ, 17-20. COLAB Samtalekøkken 3: Brian Mikkelsen, fhv. kulturminister og Ammar Abo Bakr (Ægypten). Alette Scavenius, forskningsbibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek og Jelili Attiku (Nigeria). Torben Sangild, kulturjournalist.

25.JUNI, 14-17. COLAB Samtalekøkken 4: Al-Fatlawi og Wathiq Al­ Ameri (Irak), Marcio Carvalho og alle de danske partnere.

Se mere på :

www.liveart.dk

www.co-labeditions.blogspot.de

www.overgaden.org