Live Art Danmark

Siden 2004 har Liveart.dk organiseret 16 store internationale festivals for børn og voksne, og 50 andre events – Samtalekøkkener, bogudgivelser, video serier, symposier, residenser og mere indenfor kunst, kritik og dokumentation. Vi modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond.

Vi ser kunsten som et middel til at undersøge og diskutere virkeligheden; en diskussion der er lige relevant for alle aldersklasser. Vi låner frit strategier fra billedkunst, teater, rollespil og andre felter efter behov. For os er det afgørende spørgsmål om der foregår en tydeligt defineret undersøgelse, som et publikum kan være en del af. Derfor har alle vores projekter en inddragende og deltagende karakter.

Gennemgående temaer for Liveart.dk er: Hvordan man kan dokumentere eller “opbevare” en performance efter live øjeblikket? Hvordan kan man inddrage publikum som medskabere og kritikere af værker? Hvad er børns rolle i samfundet og de voksnes forventninger til dem?

Foto: Malle Madsen

Henrik Vestergaard og Ellen Friis – Foto: Malle Madsen

Liveart.dks bestyrelse 

Kristoffer Bramsen, Elise Waagepetersen, Matthias Borello, Camilla Sort, Christina Papsø Weber, Mette Garfield og Lotte Wassini

Oplysninger om drift