Live Art Danmark

Siden 2004 har Liveart.dk organiseret 14 store internationale festivals for børn og voksne, og 50 andre events – Samtalekøkkener, bogudgivelser, video serier, symposier, residenser og mere indenfor kunst, kritik og dokumentation. Vi modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond.

Vi ser kunsten som et middel til at undersøge og diskutere samfundet; en diskussion der er lige relevant for alle aldersklasser. Vi låner frit strategier fra billedkunst, teater, rollespil og andre felter efter behov. For os er det afgørende spørgsmål om der foregår en undersøgelse, som et publikum kan være en del af. Derfor har alle vores projekter en inddragende og deltagende karakter.

Foto: Malle Madsen

Henrik Vestergaard og Ellen Friis – Foto: Malle Madsen

Liveart.dks bestyrelse 

Matthias Borello (formand), Mette Garfield, Kristoffer Bramsen, Camilla Sort og Elise Waagepetersen

Hvad er live art?

Liveart.dk skelner ikke skarpt mellem forskellige live formater (teater, performance, mm). For os er det afgørende spørgsmål om der foregår en undersøgelse – om en kunstner undersøger et emne live gennem sine handlinger. Vi betragter kunst som et middel til at undersøge, påvirke og ændre virkeligheden og de bestående strukturer.

Nogle gennemgående hovedtemaer for Liveart.dk er: Hvordan man kan dokumentere eller “opbevare” en performance efter live øjeblikket? Hvordan kan man inddrage publikum som medskabere og kritikere af værker? Hvordan er børns rolle i samfundet og de voksnes forventninger til dem?

Oplysninger om drift