Om Live Art Danmark

Siden 2004 har Live Art Danmark organiseret og vist publikumsinvolverende og live formater i Danmark indenfor kunst, scenekunst, diskussionsaftener, bøger, filmprojekter og Virtual Reality dokumentation af performancekunst. Vi modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond og samarbejder med kommuner, kunstmuseer og teatre både i Danmark og internationalt.

Vores mål er at informere og involvere både små og store borgere i de tanker og processer, der fører til kunst. Det skaber større forståelse og engagement end den traditionelle model, hvor publikum møder de færdige værker på scenen, museet og andre dertil indrettede steder.

Ved at møde kunstnerne og deltage i værkernes udvikling, kommer kunsten ned på gulvet og bliver et værktøj, alle kan bruge til at tænke nyt med, både i og udenfor institutionerne.

Vi trækker på inspirationer fra sport, videnskab, spil, teater og billedkunst, og interesserer os for strukturer og systemer. Vi ser lighedspunkter mellem opskrifter, formler, koncepter, love og regler. Forudsætningen for deltagelse er et kendskab til spillereglerne. Derfor lægger vi dem frit frem til både store og små. Samtidig arbejder vi med dokumentation for at gøre kunsten bredt tilgængelig i tid og rum.

Udover årlige generationsoverskridende festivals viser vi egne og andres produktioner, udgiver bøger, afholder residenser og udvikler nye formater indenfor formidling, kritik og dokumentation; herunder et Virtual Reality Arkiv for Performancekunst, hvor man kan opleve korte og længere internationale performanceværker, som om man selv var tilstede.

Siden 2004 har Live Art Danmark organiseret 15 store internationale festivals og over 100 andre events i samarbejde med kunsthaller, museer, teatre og kommuner i Danmark og udlandet. Læs mere på www.liveart.dk

Liveart.dks bestyrelse 

Mette Garfield (forperson), Matthias Borello, Kristoffer Bramsen, Christina Papsø Weber, Lotte Wassini, Camilla Sort og Elise Waagepetersen

Oplysninger om drift

Bestyrelsen foran vores kontor på Udviklingsplatformen 2019: Kristoffer Bramsen, Ellen Friis repræsenterede Elise Waagepetersen, Matthias Borello, Camilla Sort, Christina Papsø Weber, Mette Garfield og Lotte Wassini